Rioolinspectie | R. van der Wal Riooltechniek
installatie-kopie-1

Rioolinspectie

Zonder gedegen onderzoek vooraf en goede diagnose is renovatie of onderhoud zinloos. Standleidinginspecties worden uitgevoerd met onze specialistische rioolcamera’s. Door bij problemen de riolering van binnenuit te inspecteren, stellen we oorzaken zoals vernauwing, lekkage, breuken en groei van boomwortels vast en ondernemen we daar actie op.

camera inspectie 2

Rioolinspectie

Over het algemeen wordt rioolinspectie vanaf het hoogst mogelijke punt naar beneden gedaan. Dit kan vanaf het platte dak bij het ontluchtingskanaal (ontspanningsleiding) of vanaf de hoogste bouwlaag, vanuit het toilet of keuken bijvoorbeeld. 

Door bij problemen de riolering van binnenuit te inspecteren, kunnen oorzaken zoals vernauwing, lekkage, breuken en groei van boomwortels worden vastgesteld zodat we daar actie op kunnen nemen. Niet alle slijtage hoeft direct te worden opgelost maar wordt wel gedocumenteerd zodat u weet waar u aan toe bent in de toekomst.

We maken gebruik van de modernste camera inspectiesystemen, waarmee onderzoeken worden uitgevoerd aan de binnenzijde van zowel binnenrioleringen als verzamelriolering (grondleiding).

Doordat de (mini) camera is uitgerust met een zender is deze gemakkelijk terug te vinden met een leidingzoeker. Op die manier kunnen we met de rioolcamera problemen snel en exact worden lokaliseren zodat hak- en breekschade wordt geminimaliseerd. Een besparing in de kosten en zo min mogelijk overlast.

Onze constateringen worden vastgelegd in een inspectierapport waar we ook beeldrapportages  vastleggen indien gewenst. Dit wordt in geval van bijzondere situaties voorzien van commentaar.

Inspectiepakketten

Wilt u een standleiding inspectie inplannen? U kunt een opdracht indienen of gebruik maken van één van onze onderstaande inspectiepakketten.

inspectie -1

Neem contact op met mij

Contact

Basic inspectie

€ 295
ex.btw
voorbereiding en communicatie
inplannen
visuele inspectie
camera inspectie
werkrapport medewerker
gereedmelding

 

Aanvragen

 

Standaard inspectie

Aanbevolen€ 455
ex.btw
voorbereiding en communicatie
inplannen
visuele inspectie
camera inspectie
werkrapport medewerker
gereedmelding
inspectierapport
rapportage + advies
digitale bestanden
evaluatie

 

Aanvragen

 

Uitgebreide inspectie

€ 615
ex.btw
voorbereiding en communicatie
inplannen
visuele inspectie
camera inspectie
werkrapport medewerker
gereedmelding
inspectierapport
rapportage + advies
digitale bestanden
evaluatie
plan van aanpak
offerte + begroting

 

Aanvragen

 

© Copyright 2019-2020 | R. van der Wal Riooltechniek | Alle rechten voorbehouden | Realisatie door Bureau van den Oever