Standleidingen | R. van der Wal Riooltechniek
standleiding-slide

Standleidingen

Een verstopte, lekkende of borrelende standleiding geeft problemen, het kan leiden tot stank, overstromingen of onhygiënische situaties. Onderhoud is belangrijk omdat de standleiding het hart van het gebouw is en direct invloed heeft op de leefomgeving. Een standleiding is een verticale leiding die zorgt voor afvoer van het vuile water van de gebruikers per verdieping of bouwlaag.

Wat is een standleiding?

Een standleiding loopt verticaal van het hoogste punt van een gebouw tot het laagste punt en is het hart van de riolering van een gebouw.

Alle liggende leidingen (grondleiding) van het gebouw en overige aangekoppelde afvoeren van de verdiepingen staan in verbinding met de standleiding.

Standleidingen zijn nauwelijks zichtbaar omdat ze vaak weg worden gewerkt in wanden of muren van het gebouw. De leiding is over het algemeen van metaal, kunststof materiaal of asbestcement.

Binnenrioleringssysteem in een (flat)gebouw
Het binnenrioleringssysteem moet in staat zijn het vuilwater (huishoudelijke afvalwater) in het gebouw af te voeren zonder overlast en gevaar voor de gezondheid van de gebruikers van het gebouw.

De binnenriolering omvat het stelsel van afvoer- en ontspanningsleidingen in een (flat) gebouw. Daarbij zijn inbegrepen alle hulpstukken, stankafsluiters, afdichtingen en bevestigingen voor zover deze geen deel uitmaken van de voorziening waarbij vuil water wordt afgevoerd, zoals afvoerputjes, toiletpotten, wastafels of (vaat)wasmachines. De binnenriolering omvat, gerekend vanaf de aansluiting op een sanitair lozingstoestel, een stelsel van afvoerleidingen.

Afvoerleidingen
Hierin worden de volgende leidingdelen onderscheiden volgens de NTR3216:

Grondleiding
Een liggende leiding in een bouwwerk, gelegen onder de begane grond vloer, die het afvalwater ontvangt en op de buitenriolering (terreinafvoerleiding of huis aansluitleiding) loost.

Verzamelleiding
Liggende leiding die toestelleidingen verbindt met een standleiding en/of waarop toestelleidingen, andere verzamelleidingen en standleidingen zijn aangesloten, en/of die onder de begane grond vloer het huishoudelijk afvalwater en/of hemelwater ontvangt en op de buitenriolering loost.

Standleiding 
Afvoerleiding die geen grotere helling heeft dan 45° ten opzichte van de verticaal.

Ontspanningsleiding
Leiding die tot doel heeft voldoende beluchting en ontluchting van de binnenriolering te waarborgen.

Aansluitleiding
Een afvoerleiding, geen hemelwaterafvoerleiding zijnde, waarop slechts een lozingstoestel is aangesloten. 

Rioolafvoeren
Dit zijn alle rioolafvoeren die in een gebouw kunnen zitten:

 • Toiletafvoer
 • Afvoer van de fontein
 • Wastafel afvoer
 • Doucheafvoer en/of badkuipafvoer
 • Keuken (gootsteen) afvoer
 • Wasmachine-afvoer
 • Condensafvoer
 • Vaatwasmachine afvoer
 • Hemelwaterafvoer

Wat is het doel van een standleiding?
Het doel van een standleiding is het zorgen voor voldoende beluchting en ontluchting van een binnenriolering. Het voert het vuile water af van de gebruikers per verdieping of bouwlaag naar de buitenriolering van de gemeente. 

Standleidingen zijn nauwelijks zichtbaar omdat ze vaak weg worden gewerkt, in bijvoorbeeld wanden of muren van het gebouw zodat in sommige gevallen de standleiding moeilijk bereikbaar is. Vandaar dat in de meeste renoveringsprojecten voor relining wordt gekozen omdat je van binnenuit de bestaande leiding repareert zodat je geen hak-en breekwerk hoeft te verrichten.

De dimensionering en afmeting van de standleiding en het type standleiding is per gebouw gevarieerd. In sommige gevallen zijn er gecombineerde standleidingen en in andere gevallen zijn er gescheiden standleidingen, bijvoorbeeld een aparte standleiding voor het toilet en een badkamer-en keukenstandleiding.

De verzamelriolering van de standleiding voert het vuilwater uiteindelijk af naar het gemeentelijk hoofdriool. In flatgebouwen ontstaan helaas regelmatig problemen aan de standleidingen, voornamelijk van een ouder bouwjaar omdat de levensduur bereikt is. Het onderhoud of reparatie van de leidingen is een kostbare zaak omdat het vaak te lang wordt uitgesteld. Een analyse van de leidingen worden door ons met een camera gemaakt vanaf het dak. Lees hier meer over onze camera inspecties.

standleidingen-infographic-1

Wat is de functie van een standleiding?
In de standleiding komen twee soorten stromingen samen, namelijk het vallende vuile water en een stroming van lucht.

De stroming in de standleiding is gekoppeld aan een liggende leiding en eindigt waar de standleiding weer overgaat op de grondleiding of andere liggende leiding. Onder invloed van de zwaartekracht zal de snelheid van het afvalwater toenemen totdat deze door de wrijvingsweerstand langs de leidingwand een maximale waarde bereikt. De lucht in de kern van de standleiding wordt door het omlaag stromend water voor een deel naar beneden gevoerd. Daardoor slijt de standleiding enerzijds. En anderzijds slijt de standleiding wanneer er een kleine hoeveelheid water wordt afgevoerd. Het water loopt naar beneden langs de wanden van de standleiding. Daardoor ontstaat wrijving tussen het vallende water en de luchtkern, waardoor lucht mee wordt gezogen. Als gevolg van deze stroming ontstaan er verschillen in druk in de standleiding.

In het bovenste gedeelte van de standleiding ontstaat een onderdruk en in het onderste gedeelte een overdruk. De standleiding neemt de druk in de afvoerbuizen van de riolering in een flatgebouw weg en dient aangesloten te zijn op een ontspanningsleiding. Daarom staat de binnenriolering in verbinding met de buitenlucht. De ontspanningsleiding is vaak het laatste deel van de leiding dat boven het dak uitsteekt.

In verband met mogelijke stankoverlast zijn er voor de plaats van de dakdoorvoer van de ontspanningsleiding speciale voorwaarden opgesteld. De standleiding heeft geen grotere helling dan 45° ten opzichte van de verticaal. Een andere regel is dat de ontluchting dezelfde diameter moet hebben als de standleiding zelf. Een Y-stuk verbinding is verboden omdat de luchtstroming dan niet optimaal werkt, plaats altijd een T-stuk. 

Door de jaren heen zijn er verschillende materialen gebruikt voor standleidingen met hun eigen kenmerken. 

Om van tevoren zelf een inschatting te kunnen maken van de betrouwbaarheid en conditie van de standleiding kun je uitgaan van de volgende betrouwbaarheden per jaartal.

Is de standleiding aangelegd van 1950 tot 1980

Asbest/ Eternit: betrouwbaarheid zeer laag

Beton: betrouwbaarheid zeer laag

Gres/ Keramisch: betrouwbaarheid zeer laag

Gietijzer/ Loro: betrouwbaarheid zeer laag

Lood: betrouwbaarheid zeer laag

PVC: betrouwbaarheid laag tot midden

Is de standleiding aangelegd van 1980 tot 1990

Gres/ Keramisch: betrouwbaarheid laag

Gietijzer/ Loro: betrouwbaarheid laag

PVC: betrouwbaarheid middelmatig

RVS: betrouwbaarheid hoog

Is de standleiding aangelegd van 1990 tot nu

Gietijzer/ Loro: betrouwbaarheid middelmatig

PVC: betrouwbaarheid hoog

PE: betrouwbaarheid hoog

Afhankelijk van het materiaal van de standleiding is het verstandig en kostenefficiënt om de standleiding 1 keer per 4 jaar te inspecteren en te reinigen.

Neem contact op met mij

Contact

rvdwal_materialen-buis

Standleidingproblemen

Voor het rioolsysteem in veel na-oorlogse flatgebouwen, ook wel stapelbouw genoemd, stijgt de problematiek met standleidingen. Het risico op dure schades en/of claims van een huurder zijn bij oudere gebouwen groot.

Het rioolgebruik van de huurders of bewoners is veranderd. Het riool wordt veel meer gebruikt denk bijvoorbeeld aan meer wasmachines. Dagelijks moeten standleidingen veel afvalwater vervoeren. Vooral op piekmomenten: ‘smorgens bijvoorbeeld als de meeste mensen douchen en naar het toilet gaan.

De standleidingen zijn weggewerkt, daardoor staan we niet zo vaak stil bij mogelijke problemen. Er is dan ook bij veel flatgebouwen sprake van achterstallig onderhoud of problemen.

Een probleem met de riolering komt meestal onverwachts. Een goede indicatie van achterstallig onderhoud en problemen met de standleiding en het riool is als er regelmatig ontstoppingen zijn.

Gevolgen

Verstoppingen en stankoverlast zijn grote ergernissen van bewoners. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud zijn deze kleine ontstoppingen en spoeddiensten kostbare momenten, waardoor woningbouwcorporaties, Vereniging van Eigenaren en vastgoedbedrijven dagelijks geconfronteerd met kosten voor vluchtig onderhoud of calamiteiten. 

Rioolonderhoudscontracten zijn de ideale oplossing om geen overlast te ondervinden door tijdige en op gezette tijden professioneel onderhoud. R. van der Wal Riooltechniek is gespecialiseerd in standleidingen en kan u helpen bij inspectie, advies, reinigen, renoveren of het vervangen van de standleiding.  

Standleiding inspectie

Wilt u een inspectie van uw standleiding laten uitvoeren?

Zonder gedegen onderzoek vooraf en goede diagnose is renovatie of onderhoud zinloos.

Standleidinginspecties worden uitgevoerd met onze specialistische rioolcamera’s. Over het algemeen wordt dit vanaf het hoogst mogelijke punt naar beneden gedaan. Dit kan vanaf het platte dak bij het ontluchtingskanaal (ontspanningsleiding) of vanaf de hoogste bouwlaag, vanuit het toilet of keuken bijvoorbeeld. 

Door bij problemen de riolering van binnenuit te inspecteren, kunnen oorzaken zoals vernauwing, lekkage, breuken en groei van boomwortels worden vastgesteld zodat we daar actie op kunnen nemen. Niet alle slijtage hoeft direct te worden opgelost maar wordt wel gedocumenteerd zodat u weet waar u aan toe bent in de toekomst. 

We maken gebruik van de modernste camera inspectiesystemen, waarmee onderzoeken worden uitgevoerd aan de binnenzijde van zowel binnenrioleringen als verzamelriolering (grondleiding).

Doordat de (mini) camera is uitgerust met een zender is deze gemakkelijk terug te vinden met een leidingzoeker. Op die manier kunnen we met de rioolcamera problemen snel en exact worden lokaliseren zodat hak- en breekschade wordt geminimaliseerd. Een besparing in de kosten en zo min mogelijk overlast.

Onze constateringen worden vastgelegd in een inspectierapport waar we ook beeldrapportages  vastleggen indien gewenst. Dit wordt in geval van bijzondere situaties voorzien van commentaar.

Inspectiepakketten
Wilt u een standleiding inspectie inplannen? U kunt een opdracht indienen of gebruik maken van één van onze onderstaande inspectiepakketten.

standleidinginspectie-2_rvdwalriooltechniek

Basic

€ 295
ex.btw
voorbereiding en communicatie
inplannen
visuele inspectie
camera inspectie
werkrapport medewerker
gereedmelding

 

Aanvragen

 

Standaard

Aanbevolen€ 455
ex.btw
voorbereiding en communicatie
inplannen
visuele inspectie
camera inspectie
werkrapport medewerker
gereedmelding
inspectierapport
rapportage + advies
digitale bestanden
evaluatie

 

Aanvragen

 

Uitgebreid

€ 615
ex.btw
voorbereiding en communicatie
inplannen
visuele inspectie
camera inspectie
werkrapport medewerker
gereedmelding
inspectierapport
rapportage + advies
digitale bestanden
evaluatie
plan van aanpak
offerte + begroting

 

Aanvragen

 

Neem contact op met mij

Contact

rvdwal_advieswerk

Standleidingadvies

Werkzaamheden aan standleidingen zijn lastig en risicovol omdat de standleiding zich in het hart van het gebouw bevindt, daarnaast is waterafvoer in een woning ontzettend belangrijk. Wat nog de moeilijkheidsgraad verhoogt is het materiaal waarvan de standleiding is gemaakt. Niemand zit te wachten op rioolwerk met bouwchaos, onbewoonbare woningen en hoge kosten. 

Tevens zijn er veel verschillende partijen betrokken bij renovatie en onderhoud. Alle betrokken dienen allemaal analoog en digitaal ingelicht te worden en op de hoogte te zijn. Alles hangt af van de omstandigheden.

Advies is, naast de werkzaamheden an sich erg belangrijk omdat de riolering constant in gebruik is en een gedegen plan is van belang om de kosten laag te houden en de overlast tot een minimum te beperken.

Bij twijfel of het riool nog wel in goede staat is, of riolen waarvan de plaats of de ligging niet of gedeeltelijk onbekend is, werken wij met speciale rioolcamera’s en opsporingsapparatuur zodat u van tevoren precies weet in welke staat van uw riolering is.

Standleiding reinigen

Waarom is het raadzaam om standleidingen te reinigen?
Als standleidingen niet goed functioneren, is dit meestal pas zichtbaar als het al te laat is. Voor het goed functioneren van een standleiding is tijdig onderhoud een voorwaarde. Niet alleen om problemen en hoge kosten te voorkomen, het verlengt ook de levensduur van de standleiding en het kan lekkages, verstoppingen en stankoverlast voorkomen.

Preventieve reiniging voorkomt aanhechting van vet, vuil en andere obstakels. Wordt de leiding niet gereinigd, dan zal in loop der tijd de diameter van de leiding verkleinen, de buis wordt smaller. Langzaam wordt de doorstroming minder en de kans op verstopping en stank steeds groter.

Met behulp van onze rioolcamera`s heeft u een up-to-date beeld van de leidingen en wij kunnen u advies geven voor uw meerjarenonderhoudsplanning. Niet alles hoeft meteen gerepareerd te worden.  Blijkt uit de camera-inspectie dat er vastzittende obstakels in de leiding zitten, dan kunnen wij deze direct uit de standleiding frezen. Wij organiseren het preventief reinigen van de leidingen voor u, ook op contractbasis.

standleidingreiniging-2_rvdwalriooltechniek
standleidingrenovatie-2_rvdwalriooltechniek

Standleiding renovatie

Bij standleidingrenovatie wordt bewust gekozen om een standleiding te vernieuwen en dus niet te vervangen. Renovatie gebeurt vaker omdat de impact en overlast is hierdoor veel kleiner is dan bij de aanleg van een nieuwe standleiding waarbij er gebroken moet worden. Gelukkig behoort een grote overlast voorgoed tot het verleden.

Bij standleidingrenovatie wordt als het ware een nieuwe voering tegen de binnenwand van de oude standleiding aangebracht, een sterke coating speciaal voor het riool.

Standleidingrenovatie kan gerealiseerd worden doormiddel van koustechniek, spraytechniek of deelrenovatie.

Neem contact op met mij

Contact

Standleidingrenovatie door koustechniek

Kousrenovatie of relinen
Kousrenovatie is uitermate geschikt als alternatief voor het vervangen van stand- en grondleidingen. Vooral stand- en grondleidingen die moeilijker bereikbaar zijn, worden door kousrenovatie vaak al binnen één dag gerenoveerd.

Relinen kan worden toegepast wanneer er bijvoorbeeld een scheur of gat in de bestaande standleiding is ontstaan. Deze plekken zijn vaak lastig te bereiken met een ‘kous’ is de plek goed te bereiken en probleemloos te repareren. 

De techniek is toepasbaar op verschillende materialen waaronder asbestleidingen. Doordat een “kous” voorzien van een epoxyhars in de bestaande standleiding wordt geplakt, ontstaat er een compleet nieuwe binnenwand in de standleiding zonder hak-en breekwerk. Relinen van standleidingen is uitermate geschikt als levensduurverlengende ingreep want een standleiding kan door riolering wel 10 tot 15 jaar langer mee.

Werkwijze kousrenovatie
Een groot voordeel van kousrenovatie is dat er geen hak- en breekwerk aan te pas hoeft te komen. Om tot een goede hechting en een correct eindresultaat te komen, wordt de bestaande standleiding eerst grondig gereinigd en voorbehandeld.

Eventuele obstakels in de leiding worden eerst weggefreest. Vervolgens zakt van bovenaf, met speciaal ontwikkelde apparatuur, de kous door de bestaande leiding naar beneden. De kous is van tevoren volledig geïmpregneerd met een tweecomponenten epoxyhars.

Daarna wordt de kous door de bestaande leiding gevoerd. Als de kous volledig in de geheel te renoveren leiding zit, wordt deze door middel van luchtdruk tegen de binnenwand van bestaande leiding geblazen en onder druk gehouden. Na het uitharden is er binnenin de oude standleiding een geheel nieuwe “buis” ontstaan.

De coating heeft een dikte van ongeveer 3 mm. De laatste handeling na het uitharden is het toegankelijk maken van de toevoerleidingen. Door middel van een speciaal ontwikkelde robotfrees die door de leidingen geleid wordt, worden alle toevoerleidingen weer open gefreesd. De standleiding is na het relinen met een kousrenovatie weer als nieuw en kan zeker 10 tot 15 jaar weer gebruikt worden. 

standleiding-koustechniek_rvdwalriooltechniek

Standleidingrenovatie door spraytechniek

Bij het relinen van standleidingen maken we gebruik van twee methodes.

Beide methodes zijn efficiënt en hebben hun eigen voordelen:

 1. De spraytechniek

De spraytechniek werkt op basis van een roterende kop met rietjes, de zogeheten afstandhouders. De spraytechniek met roterende kop gebruiken wij meestal bij verticale buizen, bijvoorbeeld bij het relinen van hemelwaterafvoer waarbij er geen andere aansluitingen op de buis aanwezig zijn zodat er lastig gerenoveerd kan worden. Het voordeel van deze methode is dat na drie lagen van in totaal 3 mm de buis weer als nieuw is.

 1. De borsteltechniek

De borsteltechniek we vooral bij buizen, waar rondingen, hoeken en beschadigingen extra aandacht behoeven. Bij deze methode zijn er meer lagen over elkaar nodig, gemiddeld 6-10 lagen. Door de coating zeer dun aan te brengen kan er uiterst zorgvuldig worden gewerkt en is de buis weer als nieuw. Dankzij de borstel worden alle hoeken en andere aansluitingen op de buizen zorgvuldig meegenomen. De borsteltechniek is uitermate efficiënt voor de moeilijker bereikbare plekken. 

De coating die we gebruiken heeft een zeer korte droogtijd en is geschikt voor alle type buismaterialen zoals de gebruikelijke kunststofsoorten, maar ook beton, vezelcement, gres en alle metalen. De speciale kop waarmee de coating wordt aangebracht, zorgt voor een perfecte hechting van de coating op het volledige oppervlak van de buis.

In Nederland zijn er maar twee bedrijven die gecertificeerd zijn om te kunnen werken met de borstelmethode waar wij er een van zijn.

standleiding-kousmatje-2_rvdwalriooltechniek

Deelrenovatie door toepassing kousmatje

We spreken van deelrenovatie als een gedeelte van de standleiding gerenoveerd of gerepareerd moet worden. Belangrijk bij deelrenovatie is om exact vastgesteld te hebben wat het probleem is en waar het probleem zich bevindt.

Door middel van camera-inspectie wordt vastgesteld waar de uitdagingen liggen en worden er ter plaatse metingen verricht. Deelrenovatie wordt vaak toegepast als er een gat of scheur in de bestaande standleiding is ontstaan. Meestal wordt hiervoor de kousrenovatie techniek toegepast alleen wordt er nu een kortere kous gebruikt. De afmeting van de kous is afhankelijk van de grootte van het gat of de scheur.

Neem contact op met mij

Contact

Conclusie

Het vervangen van standleidingen is een complexe zaak. Een standleiding kan compleet vervangen worden of een deel van de leiding is dusdanig beschadigd dat het niet meer gerenoveerd kan worden. 

Een standleiding vervangen gaat vaak verder dan alleen het vervangen van een leiding. Tegels en stucwerk moet vaak worden gesloopt en sanitaire voorzieningen afgekoppeld. Wij organiseren het gehele traject van A tot Z voor u. Wij werken met verschillende materialen o.a. PVC, PE, PP, gietijzer, beton en Loro-x. Zodoende kunnen we in alle situaties de beste oplossing verzorgen. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt op basis van een grondig onderzoek een offerte van de te verwachten kosten aangeboden. Na opdracht maken wij een plan van aanpak en planning.

Voordat tot de uitvoering kan worden overgegaan zullen wij alle betrokken partijen goed informeren. Indien gewenst, ontvangt u na afloop een ‘as built’ revisietekening van de aangebrachte leiding(-en) zodat u in de toekomst precies weet wat, waar ligt en gedaan is.

rvdwal_materialen-machine

 

Neem contact op met mij

Contact

© Copyright 2019-2020 | R. van der Wal Riooltechniek | Alle rechten voorbehouden | Realisatie door Bureau van den Oever